Община Асеновград сред първите по прозрачност и достъп до информация

Заема 27-мо място от 265

Община Асеновград постигна изключителни резултати само за няколко месеца по отношение на прозрачността и достъпа до информация на граждани. Местната администрация се изкачи с 13 места напред в класацията. Оценката се прави от платформата „Програма за достъп до информация“ (ПДИ), която сондира мнения на граждани. Целта на проучването е да оцени как органите на властта в общините и други институции изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. По данни от платформата, в периода от 10.02.20 г. до 15.04.20 г. ПДИ е разгледала интернет сайтовете на 562 институции. От тях – 265 са на общини. Платформата е изпратила резултатите на всяка от проучените организации за обратна връзка. Отразила е постъпилите 77 коментара.

Данните са обявени официално на сайта на ПДИ: https://www.aip-bg.org/news/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_2020/20200507003693/.

От таблицата на сравнителния рейтинг се вижда, че от проучените 562 институции (министерства, областни администрации, агенции и други) община Асеновград заема 18-тата позиция. Показателите сочат, че администрацията се е изкачила с 13 места нагоре в сравнение с 2019 г. и 2018 г. За 2020 г., според картата на прозрачността, само сред общините, Асеновград е получила 23 точки, което се равнява на 81%. Отбелязваме, че някои от институциите са постигнали еднакъв резултат, което ги класира на равни позиции. Например, Агенция „Митници“ и Министерство на финансите са заели 6-то място. На 11-то пък заедно са община Златоград и Министерство на отбраната. На 15-та и 17-та позиция също има класирани по няколко организации. В подредбата само сред общинските структури Асеновград се нарежда на 27-мо място, като с еднакъв резултат се класират по 2 общини на 14-та, 16-та и 21-ва позиции. Проучването показва, че на официалния интернет сайт на местната администрация в града са представени структурата й и списък на услугите, които се предлагат. Публикувани са решенията на Общинския съвет, проектобюджета и бюджета за 2020 г. Обособена е секция „Достъп до обществена информация“ и други.

„Това е много добро постижение и винаги има какво да се постигне още. Но тези резултати сочат, че сред най-важните неща е информираността на гражданите и безпрепятственият им достъп до информация. Наред с всички други ангажименти в различните сфери на дейност, които сме си поставили за цел и изпълнение, своевременното отговаряне на въпроси, предоставянето на документи и реагирането на сигнали са приоритет в работата ни с обществеността“, каза кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.

Припомняме, че на 09.03.20 г. община Асеновград улесни още повече достъпа на граждани до информация, като създаде специален онлайн Портал за сигнали. Там жителите на общината могат да задават въпроси, да отправят предложения и да подават сигнали директно, като имат възможността да качват и снимки. Към днешна дата (13.05.20 г.) получените на платформата сигнали са 103, като 81 от тях са приключени. Освен това, гражданите имат възможността да се абонират за информационен бюлетин, който да им изпраща ежедневно актуална информация и съобщения директно на e-mail. Новини, касаещи работата на администрацията и обслужването на граждани, се публикуват ежедневно на интернет сайта на общината. И не на последно място, заявления по Закона за достъп до обществена информация могат да се подават, както на място в „Информационен център“ на първия етаж в сградата на общинска администрация, така и по e-mail-а на общината, обявен в официалния й сайт.

В тази връзка, местната управа призовава гражданите, които имат възможност, да ползват електронните услуги, вместо хартиените носители. Целта е да се опази максимално природата, да се спазят противопидемичните мерки на Министерството на здравеопазването, както и да се улесни обслужването.