Община Куклен спечели делото на последна инстанция срещу крематориума

Община Куклен спечели делото на последна инстанция срещу крематориума. Кукленци успяха – няма да има крематориум в градчето.
Върховният административен съд на Република България се произнесе с решение № 11365/ 31.08.2020 като ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1389 от 21.06.2019 г. по административно дело № 2656/2017 г. по описа на

Административен съд – Пловдив, който е отменил решение № 2-III/2017 г. по оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ – Пловдив, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Преустройство на склад за строителни материа¬ли в
инсинератор за човешки тленни останки“ в имот № 001382, местност „Орта хан“, землище на гр. Куклен, и е осъдил Регионална инспекция по околната среда и водите.

Припомняме, че делото бе образувано по жалби на община Куклен, представлявана от кмета Мария Белчева, както и такава подадена от физическите лица Димитър Т., Ива Д., Весела Д., Мария В. и Надежда П.
против Решение № 2-ІІІ/2017год. по оценка на въздействието на околната среда от 29.08.2017г. на директора на РИОСВ – гр. Пловдив, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение “Преустройство на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни
останки“ в имот в местност „Орта хан“ в землището на гр. Куклен, с
възложител “Фундамент” ООД.

Преди повече от 3 години намерението за изграждане на инсинератор за човешки тленни останки на територията на Община Куклен предизвика бурна обществена реакция. Хората инициираха подписка, събрала
недоволството на повече от 2 хиляди души. Протестираха и получиха подкрепа от Пловдивската митрополия, в лицето на Негово Високопреосвещенство Николай.
Решението на Върховния административен съд, относно крематориума с инвеститор „ФУНДАМЕНТ“ООД и производството по делото с висок обществен интерес приключва с уважение на всички възражения от страна на кмета на община Куклен Мария Белчева срещу РИОСВ Пловдив. Разноските по делото, които екоинспекцията трябва да заплати са в размер на 3 496,94 лева. в полза на общината.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.