Общината гласува управлението на находище „Нареченски минерални бани“

Министерството на околната среда и водите публикува на своята интернет страница списък на находищата, които могат да бъдат предоставени за управление от съответните общини. Находище „Нареченски минерални бани”, с. Нареченски бани е едно от включване 12 находища на минерална вода, изключителна държавна собственост, което ще се предостави за управление за срок от 25 години. Съгласно Закона за водите този списък се публикува всяка година на интернет страницата на МОСВ. Предоставянето на минералните води се извършва не по-късно от 31 януари на следващата година след подаване на заявление от кмета на Общината, въз основа на решение от общинския съвет. Съгласно заповед на Министъра на околната среда, находище „Нареченски минерални бани”, с. Нареченски бани, е с утвърдени експлотационни ресурси.
На 31 януари, когато ще се проведе първото за годината редовно заседание на Общинският съвет, ще стане ясно дали ще се вземе решение за съгласие за безвъзмездно управление на находище „Нареченски минерални бани”, или не.