Общината подаде проект за подобряване на образователната инфраструктура

В проекта са заложени мерки за енергийна ефективност и дейности, свързани с доставка на обзавеждане и оборудване като част от цялостната модернизация на общо 5 училища и детски градини. Заложени са също дейности, осигуряващи достъпна архитектурна среда, благоустрояване на дворните пространства, изграждане на нови площадки за спорт и игра, обособяване на нови озеленени пространства. Предвидените средства са за СУ “Свети Княз Борис I” – 1 млн. 431 хил. лв., СУ “Св.св. Кирил и Методий” – 1 млн. 314 хил. лв., ДГ “Пролет” – 1 млн.  521 хил. лв., ДГ “Надежда” – 791 хил. лв. и ДГ “Зорница” – 1 млн. 440 хил. лв.

Строителните всички дейности са в рамките на 5 млн. 700 хил. лв. (с ДДС), а за оборудване и обзавеждане 785 хил. лв.