Общината предоставя терен на полицията за катастрофирали коли

Терен за съхранение на превозни средства, участвали в пътно-транспортни произшествия, се оказва в нуждите на Районното управление в града. Затова е и внесена молба до местната администрация за съдействие. Предложението на Общината е част от поземлен имот –общинска складова база в ПЗ Север, с трайно предназначение, урбанизирана територия. Имотът е включен в предложенията на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост 2018 г. На редовното заседание на Общинския съвет, което ще се проведе другата сряда – 31 януари, ще се вземе решение дали да се предостави за нуждите на РУ на МВР Асеновград за безвъзмездно управление част от този терен, или не.