Общински съвет реши: управител на МБАЛ Асеновград остава д- р Иван Червенков

   Общинските съветници решиха да бъде удължен срокът на договора на доктор Иван Червенков, като управител на МБАЛ Асеновград. Всички присъстващи представителите на местния парламент дадоха положителен вот и това предложение бе прието без колебание. Срокът на настоящия договор на доктор Червенков изтича този септември. С решението на Общински съвет той ще продължи да бъде управител на МБАЛ Асеновград през следващите три години.

   На днешното заседание общинските съветници одобриха също и новия правилник за функциите на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“. Представителите на Община Асеновград единодушно с 29 гласа „За“ одобриха това предложение на кмета доктор Емил Караиванов, с което автоматично влизат в сила нови правила за реда и функционирането на звеното.

 

 

 

Репортер: Атанаска Маркова

СПОДЕЛИ