Общинските съветници казаха НЕ на Oбщинската полиция

  В продължение на близо 2 часа в Общинския съвет днес бе воден спор относно необходимостта от създаване на общинска полиция в Асеновград. Едни бяха твърдо за, докато други изтъкваха, че това в момента не е нито икономически изгодно, нито целесъобразно. Разбира се в разразилата се дискусия нямаше как да не бъде споменат и изготвения по темата доклад по заръка на кмета д-р Емил Караиванов. Докладът бе определен като акцентиращ по-скоро на негативите, отколкото на ползите от създаването на подобно звено. Не липсваха и коментари, че той не е изготвен професионално и дори на него може да се погледне с ирония. Стана ясно и че той е струвал на Общината 1500 лв.  Част от препоръките в спорния доклад включват оптимизиране дейността на структурата „Инспекторат, паркинги и гаражи”, която може да поеме част от функциите, предвидени за общинската полиция. Ето защо бе уточнено, че общинските полицаи не се предполага да изземат функциите на инспектората, а да подпомогнат неговата дейност, и в никакъв случай обособяването на новото звено няма да доведе до закриването на вече съществуващата структура.

    На трибуната по темата се изказаха общински съветници, зам.-кметове на общината и кметове на населени места. В разгара на спора един от вносителите на предложението – Дамян Борисов коментира, че не разбира защо има толкова възражения срещу създаването на звено, чиято основна цел е да гарантира спокойствието и реда в гражданска среда. А относно изказване на Енко Найденов за нецелесъобразността от създаване на общинска полиция към момента Борисов реагира така: „Толкова много безсмислени изречения по отношение аргументирана позиция против създаването на общинска полиция имаше само в доклада”.

  В крайна сметка се стигна до гласуване на точката от дневния ред, отнасяща се до въвеждането на общинска полиция. С 13 гласа ЗА,  7 – ПРОТИВ и  13 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ решението не бе прието.

  Повече от разразилата се дискусия по темата гледайте утре по телевизия ТВ САТ КОМ.

СПОДЕЛИ