Общинските съветници са спестили 80 хил. лв.

Почти 80 хил.лв са спестили, общинските съветници на Асеновград за второто полугодие на 2012 година-това сочи отчета на председателя на ОбС д-р Светозар Шуманов. За този период настоящия общински съвет е провел 8 заседания, две от които извънредни. На сесиите през този период са взети 293 решения. В това 6-месечие са върнати от Областния управител за преразглеждане. Доста пестеливо са харчили парите си общинските съветници. От заявените 104 500 лв. за “издръжка”, в което влиза закупуването на материали, книги, храна, вода, горива, енергия, външни услуги, командировки в страната и чужбина, съветниците са спестили 46 124 лв. За командировки в страната са отделени 10 хил.лв., от които са похарчени само 151 лв., а от заявените 10 хил.лв. за командировки в чужбина са останали 3808 лв. Забележителна пестеливост са проявили старейшините в перо „разходи за книги и научни изследвания”. От предвидените 500 лв, всички са в графа „остатък”. Почти 26 хил.лв пък са спестили от разходи за персонала по извънтрудови правоотношения. В крайна сметка от планираните 289 260 лв. за отчетения период са изхарчени 209 477 лв.

СПОДЕЛИ