Обявиха първото класиране на учениците след VIII клас

Днес обявиха списъците с приети на първи етап на класиране ученици, завършили VIII клас през 2016/2017 учебна година, съобщиха от Министерството на образованието.
Записването ще стане на 7 юли 2017 г., а на 10 юли 2017 г. ще бъде обявен броят на незаетите места след първи етап на класиране.
На 11 юли 2017 г. могат да се подават документи за участие във втори етап на класиране, а списъците с приетите ученици ще бъдат обявени до 13 юли 2017 г. На 19 юли ще могат да се подават документи за участие в трети етап на класиране като самото класиране ще бъде обявено на 20 юли 2017 г.
Учениците, които към 15 юни 2017 г. са се обучавали в VIII клас в общообразователни паралелки, са 25 774.

Учебната 2017/2018 е последна година, в която има утвърден план-прием за ученици, завършили VIII клас.
Съгласно Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование на МОН завършването на основно образование е след VII клас, а изпитите и приемът след VIII клас ще отпаднат. Учениците ще могат да кандидатстват след IV и след VII клас, поясняват от образователното ведомство.

СПОДЕЛИ