ОДМВР – Пловдив отчита наполовина спад на регистрираните престъпления

От 13.03.2020 г. до 02.04.2020 г. на територията на ОДМВР – Пловдив са регистрирани общо 247 престъпления, с 238 броя по-малко от аналогичния период на миналата година (485 бр.) и със 191 бр. по-малко от предходния месец на 2020 г. (438 бр.)  Разкрити са извършителите на 44 престъпления от посочения период, както и извършителите на още 28 престъпления, извършени в предходен на разглеждания период. За сравнение през втората половина на март 2019 г. са разкрити 160 престъпления, а през втората половина на миналия месец – 143 престъпления. Спрямо 2019 г. регистрираните престъпления са намалели близо на половина. Същото е намалението и спрямо месец февруари тази година.
През разглеждания период по криминална линия на територията на ОДМВР – Пловдив  са регистрирани общо 213 престъпления , което е с  157 бр. по-малко от предходния месец на 2020 г. (370 бр.). През миналата година по същото време те са били 430 броя, което сега е с 217 броя по-малко от аналогичния период. Разкритите за разглеждания период престъпления са 43, към тях може да добавим и още 21 разкрити престъпления, извършени в предходен на разглеждания период. През втората половина на миналия месец са разкрити 135 престъпления.  Отчита се спад на регистрираните престъпления – почти наполовина спрямо 2019 г. и почти 50% спрямо втората половина на февруари 2020 г.
През периода кражбите на имущество остават структурно определящи за криминалната престъпност в дирекцията, въпреки, че се наблюдава значителен спад на интензивността им. Регистрирани са 58 престъпни посегателства от вида при 131 бр. през аналогичния период на 2019 г. и 93 бр. през втората половина на февруари. Разкрити са 10 бр. от тях и  още 8 кражби, регистрирани в минал период. Значително са намалели домовите (10 бр.), взломни (11 бр.) и джебчийски (2 бр.) кражби, както и тези на вещи и части от МПС(7 бр.) спрямо 2019г
През разглеждания период е регистриран 1 грабеж, който е разкрит. За сравнение през февруари 2020г. са регистрирани 10 грабежа, от които 5  са разкрити. Констатираният спад в извършването на посегателствата от вида (кражби и грабежи) е породен от засилване на полицейското присъствие в град Пловдив и областта и факта, че много граждани остават във домовете си, предвид наложените противоепидемични мерки. През разглеждания период са документирани 9 измами, при 13 престъпления от вида за предходния месец и 6 престъпления за аналогичния период на 2019 г.
Извършените престъпления, свързани с наркотични вещества през посочения отрязък от време са 12 бр., при 42 бр. през аналогичния период на 2019 г. От тях разкрити са 7 бр.  През периода е регистрирано 1 умишлено убийство, при което извършителят е установен.