Определиха изпълнителя на тол системата

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Консорциум „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“ е определен за изпълнител на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Тя ще бъде на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка).

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов подписа решението за класиране на участниците в процедурата и определянето на изпълнител на обществената поръчка.

КОНСОРЦИУМ „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“ – с комплексна оценка 100 точки е класиран на първо място сред участниците, съгласно обявения критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта“,

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца.

СПОДЕЛИ