Организацията на слепите очаква финансова помощ от Общината

1500 лв. е еднократната сумата, която Териториалната организация на слепите е заявила, че иска да и бъдат отпуснати на следващото редовно заседание на общинския съвет в Асеновград. Сумата ще е в полза на организацията за осъществяването на празниците, свързани с художествената и самодейност, както и за провеждане на спортни състезания и екскурзии. От сдружението напомнят, че настоящият брой на членовете му е 262.
На 13 март Комисията, сформирана със Заповед на кмета на Община Асеновград, е разгледала заявлението на Териториалната организация на слепите, запознала се е с приложените към него документи и е преценила, че отговаря на Вътрешните правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна социална помощ. Сумата трябва да се отпусне от дейност „Общинска администрация” в Асеновград. Следващата сряда предстои да разберем дали ще бъде гласувано това да стане.

СПОДЕЛИ