Още една маломерна паралелка – в училището в Тополово, утвърждават на извънредна сесия на ОбС в понеделник

Извънредна сесия на ОбС Асеновград ще се проведе в понеделник от 17:00 ч., а причината са няколко върнати от Областният управител решения, взети от съветниците на последното си заседание през август.

Едното касае пропуски в прието на миналата сесия решение за одобрение на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване  на поземлен имот – бившата Мандра. То трябва да бъде преразгледано и оформено в съответствие със законовите норми.

Другата извънредна точка е във връзка с утвърждаването на още една маломерна паралелка за първи клас с 15 ученика в ОУ „Отец Паисий” в с. Тополово.