Осигуряват „топъл обяд” до края на годината в общината

Община Асеновград сключи Анекс от 21.05.2019 г. към Договор BG05FMOP001-3.002 с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”.
Проектът е насочен към оказване на подкрепа с топъл обяд на 250 лица от
община Асеновград. Потребителите от града са 118, а в селата Козаново,
Избеглии, Боянци, Леново, Тополово, Новаково, Конуш, Нареченски бани и Мулдава са 142.
Проектът стартира на 1 октомври 2016 г. с продължителност 39 месеца до
31 декември 2019 г. Общата му стойност възлиза на 536 623.68 лв.

СПОДЕЛИ