Остават броени дни за подаването на коригираща данъчна декларация

Тази година за първи път физическите и юридическите лица, които са установили пропуски в подадените от тях годишни данъчни декларации имат възможност да подадат еднократно, в срок до 2 октомври, защото 30 септември е неработен ден, коригираща декларация за 2016 г. Лицата, които не са подали в законоустановения срок годишна данъчна декларация за получени от тях приходи/доходи през 2016 г., в това число и доходи от търговска дейност в Интернет, могат да я подадат своевременно, като глобата за неподаването и в срок, за физически лица, е в размер до 500 лв. От НАП напомнят, за възможността представянето на документи към Агенцията да става и по електронен път, чрез използването на персонален идентификационен код.