От 10 юни започва записването за „Шарена ваканция”

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните към Община Асеновград и Градска библиотека „Паисий
Хилендарски” канят всички малчугани на възраст между 7 и 13 години на детска лятна
академия „Шарена ваканция”. Тя се организира в периода от 01 юли до 30 август
2019г.
Всички занимания в детската академия са напълно безплатни. И тази година
„Шарена ваканция” предлага плуване, колоездене и „Ваканция в библиотеката”.
Заявления могат да се подават от 10 до 21 юни 2019 г. от 08:00 до 17:00 в офиса
на Mестната комисия в Асеновград на ул. „Цар Иван Асен II” 9А, етаж 1, стая 3
(бившия Битов комбинат). Заявленията по образец могат да се изтеглят от сайта на
Община Асеновград.
Всяко дете може да избере до две дейности. Класиранията в групите по
занимания ще става по реда на подаване на заявленията. Класирането ще бъде
публикувано на сайта на Община Асеновград.