От 5-ма асеновградчани бе представено гражданското общество по време на публичното обсъждане на ИПГВР

Многократно до сега редица граждани на Асеновград настояваха публичните обсъждания по важни за града въпроси да се организират след 17 часа, когато приключва работния ден. Вчерашното публично обсъждане бе насрочено за 17 часа и въпреки това асеновградчаните, дошли да изразят мнението си по въпроси, свързани с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, се брояха на пръстите на едната ръка. Основно присъстваха представители на Общинската администрация. Пред присъстващите бе представен готовият проект на плана, целевия и проблемен анализ, който бе направен в рамките на проекта, предложените зони за въздействие в града и визията.. Всичко това ще бъде разглеждано и обсъждано и от общинските съветници на Асеновград на предстоящото следващата сряда редовно заседание.

СПОДЕЛИ