От днес лекарите от извънболничната помощ се отчитат електронно

От 1 август общопрактикуващите лекари и лекари-специалисти, работещи в извънболничната медицинска помощ, ще бъдат улеснени при отчитането на извършената от тях дейност. За целта те ще подават дистанционно в районните здравноосигурителни каси (РЗОК) своите отчети, фактури и спецификации.

Досега лекарите отчитаха извършената от тях дейност, като в рамките на три дни през съответния месец бе необходимо да занесат лично в офисите на РЗОК, спазвайки работното им време, цялата отчетна документация. С нововъведението от 1 август отчетът може да се прави дистанционно 24 часа в рамките на отчетния период.
Възможността за дистанционно отчитане е предвидена в преходните и заключителни разпоредби на НРД 2015 за медицински дейности и нейната реализация ще улесни обмена на информация с РЗОК.
Дистанционното отчитане ще бъде достъпно през портала на НЗОК.

Припомняме, че от първи юли аптеките, договорни партньори на НЗОК, също подават своите отчети само дистанционно през портала на институцията.
Подобна възможност ще бъде в сила от 1 септември т.г. и за лабораториите.
 

 

От днес лекарите от извънболничната помощ се отчитат електронно

 

От 1 август общопрактикуващите лекари и лекари-специалисти, работещи в извънболничната медицинска помощ, ще бъдат улеснени при отчитането на извършената от тях дейност. За целта те ще подават дистанционно в районните здравноосигурителни каси (РЗОК) своите отчети, фактури и спецификации.
Досега лекарите отчитаха извършената от тях дейност, като в рамките на три дни през съответния месец бе необходимо да занесат лично в офисите на РЗОК, спазвайки работното им време, цялата отчетна документация. С нововъведението от 1 август отчетът може да се прави дистанционно 24 часа в рамките на отчетния период.
Възможността за дистанционно отчитане е предвидена в преходните и заключителни разпоредби на НРД 2015 за медицински дейности и нейната реализация ще улесни обмена на информация с РЗОК.
Дистанционното отчитане ще бъде достъпно през портала на НЗОК.

Припомняме, че от първи юли аптеките, договорни партньори на НЗОК, също подават своите отчети само дистанционно през портала на институцията.
Подобна възможност ще бъде в сила от 1 септември т.г. и за лабораториите.
 

 

СПОДЕЛИ