Отдават на концесия летище “Пловдив”

Правителството прие решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху “Летище Пловдив” за срок от 35 години. Целта е привлечане на финансово стабилен инвеститор с опит в управлението, експлоатацията и развитието на подобни съоръжения, съобщават от Пресцентъра на Министерски съвет. 

“По този начин ще се гарантирано бъдещето развитие на аеропорта. Концесията ще спомогне за подобряване на съществуващата летищна инфраструктура, достигане на заложените международни стандарти и категории, трансфер на управленско ноу-хау, генериране на трафик и развитие на търговските дейности в региона”, се посочва в мотивите към решението.

Изграждането на нов модерен карго терминал, както и създаването на предпоставки за допълнително развитие на летищната инфраструктура, за да може да се обслужват съвременни самолети с голям полезен товар, се посочват като специфични цели.

Концесионерът ще се определи чрез открита процедура, като критериите за комплексна оценка на офертите са размер на годишно концесионно плащане (с относителна тежест 40 на сто), инвестиционна програма (с относителна тежест 35 на сто) и програма за развитие и управление на обекта (с относителна тежест 25 на сто).

СПОДЕЛИ