Отделението по хемодиализа в асеновградската болница остана без лекари

Четирима лекари от отделението по хемодиализа в асеновградската болница са подали молба за напускане. Ето как коментира масовото напускане директора на МБАЛ Асеновград д-р Иван Червенков: 
„До сега не беше проблем за асеновградската
 болница. Получава се едно сериозно раздвижване и то не само на единици лекари, а на цели екипи, цялата структура. В момента имам сериозни притеснения за една от структурите в поверената ми болница, където съобразно кодекса на труда, колеги напускат. Това е тяхно право, разбира се. Но за мен не е морално всички да напускат, без да са ми изтъкнали важна причина за напускането си. Например да дойдат и да кажат: Искаме по-висока заплата или повече отпуска – или някаква друга такава причина, която нормално се изтъква.Те искат да специализират или поне това ми казват. Но е доста трудно да се реаргира и да се намерят подготвени хора. Ще направим всичко възможно да съхраним структурата, защото това са 43-ма човека, които лежат на техните плещи. Това не е структура, която например с лекота можем да пренасочим на някъде. Ще видим как ще се развият нещата, но до края на месеца проблемът трябва да е разрешен.” 

СПОДЕЛИ