Откриват първия китайско-български Център за професионално обучение

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Политехниката на Шенджен сключват на 13 ноември, понеделник, договор за учредяване на Центрове за професионално обучение в областта на телекомуникациите и информационните технологии, съобщават от ръководството на университета.
Двете висши училища ще обменят добри практики и информация за най-новите изследователски достижения, ще организират лекции, лабораторни курсове, ще разменят предприемачески и културни визити. Професионалните образователни центрове ще насърчават студентския и преподавателския обмен с цел да се проучат двете образователни системи, за да се придобие по-цялостна представа за партньорската институция и да се „внедрят“ нейните постижения, а в началото на другата година се планира откриването на реципрочния център в Политехниката на Шенджен.

СПОДЕЛИ