Отпускат финансови средства за стимулиране на мобилността

Дирекция Бюро по труда уведомява общините Асеновград и Лъки, че към днешна дата-25 януари, разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта. Мерките за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица, наети на работа извън границите на населеното място, са свързани с поемането на част от разходите за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет, при започване на работа по трудово правоотношение на пълно или непълно работно време в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес. От Бюрото по труда уточняват, че подпомагането ще бъде в размер до 200 лв. месечно. Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция Бюро по труда Асеновград или на посочения телефон 0331/ 6 38 15