Парите за озеленяване предизвикаха дебат по време на обсъждането на бюджета за миналата година

Разходваните пари за озеленяване, както за 2015 година конкретно, така и като цяло от 2012 до сега, и приходите и разходите на Инспекторат ” Паркинги и гаражи” и ОП „Туризъм” – това бяха основните теми, които предизвикаха интерес и дебат по време на обсъждането на отчета на бюджета на общината за 2015 година. Пред администрацията бе поставен въпросът какво като озеленяване е направено в Асеновград през 2015 година, което струва 428 хил. лв. Питането бе отправено от общинския съветник от ПП Зелените Дамян Борисов, като той поиска още сведения и за средствата разходвани за озеленяване в последните 4 години, които възлизат на внушителните близо 950 хил. лв. Кметът д-р Караиванов от своя страна бе категоричен, че има ежедневни и ежемесечни отчети и подробно обясни описаните в документите извършени дейности като косене, плевене, засаждане, рязане на клони и други. Градоначалникът прочете и сведения за сумите, разходвани за различните извършени дейности. Общинският съветник от ГЕРБ Ангел Димитров постави въпроса за създаване на общинско предприятие за озеленяване. Отговорът на кмета на града бе, че на този етап Общината няма финансов ресурс за това.

Друг въпрос, който предизвика обсъждане сред старейшините по темата с бюджета, бе поставен от съветника от ГЕРБ Димитър Янев. Той попита за приходите и разходите на Инспекторат „Паркинги и гаражи” и тези на ОП „Туризъм”. Заместник-кметът Тамер Бейсимов обясни, че приходите от Инспектората са около 140 хил.лв., а разходите 190 хиляди. За ОП ”Туризъм” изнесените данни сочат – приход 114 хил. лв., а разход 166 хил. лв. В крайна сметка отчетите бяха приети  с 21 гласа ЗА, 1 против и 10 въздържали се

СПОДЕЛИ