Първи резултати от научния форум „Вино и културен туризъм”

На 30-31.01.2015 г. в гр. Асеновград се състоя първият научен форум Вино и културен туризъм, организиран от Център за култура и туризъм ТРАКЕЯ, с финансовата подкрепа на Община Асеновград и други партньори

В работата на форума бяха изнесени 18 доклада пред 63 участника.

В програмата на форума взеха участие: народният представител инж. Петър Кънев – Председател на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм, д-р Емил Караиванов – кмет на община Асеновград, доц. д-р Красимира Кръстанова – декан на Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, доц. д-р инж. Никола Добрев и други. Сред основните отчетени резултати са идеи и предложения, които предвиждат:

–         Община Асеновград да реши форумът да бъде традиционна научна проява на града, с оглед на привличане нанаучния и културен потенциал на страната за превръщането му в ефективен механизъм за развитието на Асеновград и културния туризъм на територията му;

–         Резултатите от първия форум да бъдат издадени и разпространени сред научната общност на страната по най-бързия възможен начин;

–         Община Асеновград да заяви и регистрира форума в културния календар на страната, а неговият организатор – Сдружение Център за култура и туризъм ТРАКЕЯ, да бъде вписан в регистъра на културните организации на Република България;

–         Да бъде създадена комисия от представители на Общината и външни културни експерти в най-кратки срокове за оглед на недвижимото културно наследство, с цел определяне на най-подходящото място за създаване на Музей на виното в Асеновград и проектза неговото осъществяване;

–         Община Асеновград да проучи процедурата за кандидатстване и възможността Асеновград да стане първия български град в Европейската асоциация на винените градове;

СПОДЕЛИ