Петима асеновградчани ще бъдат финансово подпомогнати от Общината

Петима жители на община Асеновград ще бъдат подпомогнати финансово на предстоящата сесия на Общински съвет-Асеновград, която ще се проведе на 30 септември.

Първото постъпило заявление за отпускане на еднократна социална помощ касае асеновградчанка с поставена диагноза „Левкемия“. Жената е поискала еднократна помощ в размер на хиляда лева за лечение. От Дирекция „Социално подпомагане“ не получава помощ, до момента тя не е била подпомагана от Общинския съвет.

Друг асеновградчанин е заявил, че се нуждае от подпомагане в размер на 300 лв. за покриване разходи по преминала хирургическа интервенция и за лечение. Мъжът е с оперирана тазобедрена и колянна става, предоставил е документи за закупени медицински консумативи в размер на 3480 лв. Той е безработен е и не получава помощи и добавки от Дирекция „Социално подпомагане“.

Асеновградчанка с депресивно разтройство също моли Общината за финансово подпомагане, необходимо за лечение и облекчаване на тежкото и материално състояние. Жената е безработна и няма доходи от трудова дейност, получава социални помощи в размер на 49,50 лв.

Четвърти жител на града, без възможност да се обслужва сам, има нужда от отпускане на средства за наемане на лице, което да се грижи за него. От документацията става ясно, че той е на домашно лечение.

На 30 септември Общинският съвет на Асеновград предстои да гласува отпускането на сумата от 300 лева, с която да зарадва Петър Ганчев Кривошиев. Поводът е, че на 12.10 2020 година той навършва 100 години.