Пловдив кандидатства по програма за изграждане на Център за хора с тежки увреждания

Пловдив е една от шестте общини в България, избрана да реализира проект „Подкрепа за лица с увреждания”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целта на проекта е да се изгради функциониращ и иновативен Дневен център за лица с тежки множествени увреждания, като услугите ще могат да се предоставят и мобилно – по домовете на хората, имащи нужда от специализирана помощ. Предвижда се в Центъра да има рехабилитатори, медицински сестри, психолози, социални асистенти.

Целта на подобни проекти е да се създават модерни интегрирани центрове, където хората да получават както дневна, така и почасова услуга. Идеята е да има и мобилна услуга за хора с много тежки увреждания за подкрепа на техните семейства, посочват още от управата на областния град .

 

СПОДЕЛИ