Пловдивският университет предлага безплатни магистърски програми

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” информира, че стартира прием за две магистърски програми. Едната е “Училищна педагогика – учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение” и “Начална училищна педагогика”. Обучението е безплатно. То е финансирано от Европейска комисия по програма Еразъм +. Сроковете за обучение за специалността “Училищна педагогика – учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение”  е три семестъра, а за специалността “Начална училищна педагогика”- четири семестъра .

Висше образование в България или чужбина с образователно квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” трябва да са завършили  кандидатите, както и да нямат повече от една година педагогически стаж в училище.

Документите, които трябва да подготвят желаещите да се обучават са: молба, автобиография в европейски формат и мотивационно писмо. Документите ще се приемат в срок от 13.02. до 02.03.2017 г. в кабинет 218 в новата сграда на Пловдивския университет.

Телефон на справки. 032/261701

СПОДЕЛИ