По-малко от час до края на акцията за събиране на излезли от употреба електроуреди в Асеновград

Акция за събиране на излезли от употреба електроуреди се провежда днес в Асеновград.

Кампанията се организира от Община Асеновград.

Акцията се провежда в рамките на четири часа- от 10:00 ч. до 14:00 ч., на паркинга пред ДИП – България. До момента събраните уреди са над 70.

На пункта не се приемат тонер касети, луминисцентни лампи, акумулатори и батерии. Изискване е електроуредите да не са с нарушена цялост, както и да не се предават само части от тях.
За организирането на следваща акция за събиране на излезли от употреба електроуреди в Асеновград ,ТВ САТ КОМ ще ви информира своевременно.