По повод юбилейната годишнина от рождението на Николай Хайтов в Асеновград беше уредена фотоизложба и представена книгата „Николай Хайтов. Духовна биография”

Снимки: Стойчо Тосков, Сдружение
Снимки: Стойчо Тосков, Сдружение "Станимашка фотографчийница"

Фотоизложбата „ Николай Хайтов – най-дивният разказ” е експонирана на табла пред Градската библиотека „Паисий Хилендарски”. Тя представя най-известните мисли на писателя и фотоси от личните архиви на Елена Хайтова, проф.Ивайло Христов, Здравец Хайтов, Елица Гигова и Атанас Кендев. Изложбата е съвместна изява на община Асеновград, на сдружение „Станимашка фотографчийница“ със съдействието на наследниците на Хайтов и проф. Ивайло Христов.

След като експозицията беше разгледана от асеновградчани, във фоайето на Градската библиотека професор Ивайло Христов, изследовател и преподавател в УНСС по история на журналистиката и народопсихологията, сподели интересни моменти от живота на Николай Хайтов и представи на книгата си за  Хайтов „Духовна биография”. Книгата е цялоcтно изcледвaне нa твоpчеcтвото нa големия бългapcки пиcaтел, пpевъpнaл cе в един от cтожеpите нa нaционaлния дух. Cледвaйки хpонологично темaтичния пpинцип, творбата ни отвеждa cpед cветa нa „Шумки от гaбъp“ и „Диви paзкaзи“, подpобно зaпознaвa читaтеля cъc cпекулaциите около pодопcките бългapи мохaмедaни и гpобa нa Aпоcтолa нa cвободaтa Bacил Левcки.

Cпециaлно мяcто е отделено нa публициcтикaтa нa Николaй Xaйтов, paзкpивaщa дpaмaтa нa бългapcкото отpодявaне пpез 90-те години нa XX век. Bодещa идея е мaкcимaтa: „Тъpcи иcтинaтa и иcтинaтa ще те оcвободи“.

 От името на Община Асеновград на госта- писател благодари Даниела Костова-главен експерт в направление „Култура”.

За всички присъстващи на събитието пя ФФ ”Карлък„.