По-строги правила ще защитават потребителите на туристически услуги

По-строги правила ще защитават потребителите на туристически услуги. Това стана ясно по време на 17-та годишна конференция на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции.

Новите правила са приети с директива на Европейската комисия. Националните законодателства трябва да бъдат синхронизирани с нея и правилата да влязат в сила от 2018 година.
Родните туроператори ще са задължени да предоставят повече и изключително точна предварителна информация за продукта, който предлагат. Задължително предварително ще се дефинира програмата, начина на изхранване, броя на звездите на хотела за настаняване и всички допълнителни услуги. Така, още преди да подпише договора, туристът ще знае какво точно купува, както и за кои услуги плаща и са включени в пакетната цена. Ако фирмата не изпълни обещанията си, ще има и санкции.

Друга промяна, залегнала в новата директива, е че служебните пътувания, командировките и семинарите няма да са защитени от застраховката „Професионална отговорност на туроператора“. Така, при фалит на туроператора, застрахователите няма да изплащат загубената за конгресен туризъм сума. Този тип пътувания ще се вадят и от оборота на туристическите фирми при определяне на нивото на застраховката. Паралелно с въвеждането на директивата в законодателството ни се работи и по промени в Закона за туризма.