Почистиха дърветата на по-старите трибуни на територията на стадион „Шипка“

Отдел „Екология и околна среда“ към община Асеновград извърши кастрене на клоните на дърветата на по-старите трибуни на територията на стадион „Шипка“, съобщиха от градската управа. Дейността се извърши по график и в кратки срокове. Кастренето бе осъществено по цялото протежение на спортния обект – в зоната, разположена по улица „Генерал Дандевил“ до кръстовището с улица „Велико Търново“.

Почистването на дърветата от провиснали клони и повдигането на короните се осъществяваше за времето от 07:00 ч. до 15:30 ч. За целта бяха поставени уведомления, които да предупредят живеещите на близо и посетителите на стадиона.

Община Асеновград благодари на гражданите за проявената толерантност, разбиране и съдействие, че в посочения часови период не паркираха автомобилите си в обработвания участък. Кастренето на провиснали и пречещи клони на дърветата ще се извърши още веднъж през есенния сезон.