Почитаме евангелист св. Йоан Богослов

Св. Йоан Богослов. Той е един от 12-те апостоли на Христос. Именно Йоан е ученикът, на когото разпнатият Исус поверил своята майка. Според ортодоксалното тълкуване, Йоан е и любимият ученик, който обляга главата си на гърдите на Христос по време на Тайната вечеря. В канона на Новия завет са включени пет книги, чието авторство се приписва на Св.Йоан Богослов – Евангелие от Йоан, три послания и апокалипсис. Евангелието от Йоан се отличава от останалите три канонични евангелия, тъй като се спира не толкова на живота на историческия Иисус, колкото на неговото учение. Самото встъпление към текста е повече философско, отколкото историческо – „В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Бог бе Слово“. Успението на евангелиста се чества на 26 септември, а на 8 май Църквата припомня за благодатните чудеса, които ставали на гроба му. Всяка година на този ден от гроба му се появявал чудотворен прашец, който имал целебни свойства и чрез него мнозина от болните в Ефес били изцелявани по Божията милост. Затова сред вярващите станало обичай на този ден, както и през септември месец да възхваляват с песнопения този велик Божий угодник.