Подменят старите и счупени контейнери за смет в Асеновград

Контейнери ще се подменят по 15% на година за първите три, според договора.

Община Асеновград възложи подмяната на стари и с нарушена цялост съдове за смет в града.

В квартал „Лозница“ 300 броя контейнери от тип „бобър“ и „лодка“ бяха заменени с чисто нови индивидуални от вида „кука“. Теренът в посочения район е много труден за обслужване от автомобилите на сметопочистващата фирма, поради което се наложи смяна на съдовете за смет, с цел по-ефикасно събиране на битовите отпадъци и преустановяване образуването на нерегламентирани замърсявания. Това бе заложено в новия договор, сключен за сметосъбиране и сметоизвозване. Съдове за смет тип „кука“ бяха поставени на улиците „Сини връх“, „Дружба“, „Родолюбие“, част от „Мануш войвода“, „Росица“, „Бяла черква“ и „Преспа“. Същите се обслужват по график – всеки вторник и петък. Освен това, на всички граждани, в района бяха дадени указания. Съдовете тип „лодка“ от същата зона бяха преместени на друго подходящо място. Те бяха поставени в новия гробищен парк. В продължение на седмица служители от Отдел „Екология и околна среда“ към община Асеновград наблюдаваха района и предупреждаваха хората да не изхвърлят отпадъците си на нерегламентирани места. С превантивна цел бяха поставени и предупредителни табели.

Още 30 нови кошчета за отпадъци са разположени в центъра на Асеновград – по площада и край НЧ „Родолюбие“. В кварталите „Горни Воден“ и „Долни Воден“ планово (за ремонт) бяха подменени 100 броя индивидуални съдове за смет тип „кука“. Нови 30 контейнера от вида „бобър“ пък бяха разположени на централни улици в Асеновград, сред които „Цар Иван Асен II“, „Александър Стамболийски“, булевард „България“ и други. Това е извън упоменатата и предвидена по договор 15%-на подмяна на съдове („бобър“ и „кука“) за година, през първите три години от договорните отношения. Според документа, „изпълнителят се задължава да предостави за ползване в срок до 15 дни, след влизане в сила на договора и за целия период на изпълнението му, нови съдове за отпадъци, както следва: 900 броя – „бобър“; 2 610 броя – „кука“; 45 броя – „лодка“. Подмяната ще се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол“.

Междувременно, продължава машинното миене и метене на улиците в града. Ръчно се почистват от 40 служители Централна градска част и някои от второстепенните улици в Асеновград. Сметопочистването в града се извършва ежедневно по график, като при възникнали сигнали и проблеми се реагира своевременно. Два пъти месечно се събират и едрогабаритни отпадъци. Припомняме, че гражданите могат да ползват и площадката за безплатно депониране. През септември бяха почистени и отпадъци, натрупали се на нерегламентирани за целта места. Сред тях – в Индустриалната зона край река Чая и в село Боянци.