Подпомагат финансово НЧ ”Родолюбие-1873” за 145-та годишнина

Финансово подпомагане в областта на културата на НЧ ”Родолюбие-1873”, по повод 145 годишния му юбилей, предстои да бъде гласувано на 45-то Редовно заседание на Общинския съвет на 26 септември.

В Община Асеновград е постъпили проектно предложение от НЧ”Родолюбие-1873” за финансова подкрепа, по повод честването на 145 години от създаването му. Комисията за разглеждане на проектите за финансово подпомагане в областта на културата предлага на Общинския съвет на Асеновград да гласува отпускането на сумата от 800 лв., като финансирано читалище се задължава да вземе безвъзмездно две участия в Културния календар на общината, както и да предаде финансов отчет след приключване на дейностите.

„145 години са една сериозна възраст, която заслужава да бъде подобаващо отбелязана. Нашето читалище е сред най-старите в страната, което е и мерило за духовния ръст на будните асеновградчани. Читалището винаги се е радвало на всенародно признание и уважение. Не напразно го наричат светилник, огнище, храм, феномен на българската култура.” Така от управата на читалището мотивират своето искане то да бъде финансирано по повод честването.