Политика за подобряване стандарта на живот на възрастните хора

Подобряването на стандарта на живот на възрастните хора и осигуряването на по-голяма адекватност на пенсиите е приоритет на правителството и Министерството на труда и социалната политика. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Той припомни, че от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст беше увеличена от 161,38 лв. на 180 лв., а от 1 октомври влиза в сила предвиденото й повишение на 200 лв. Близо с 24% е повишението на пенсиите в двете стъпки, което доведе до ръст на доходите на повече от 824 хиляди пенсионери. През юли всички пенсии за трудова дейност бяха увеличени с близо 2,4%, каза министърът на труда и социалната политика. Петков подчерта, че освен към повишаването на доходите, усилията на правителството са насочени към развитието на качествени и ефективни социални услуги в общността и в домашна среда, които имат ключова роля за подкрепа на възрастните. Към момента работят 312 социалните услуги с капацитет 7 170 места, които могат да се ползват от възрастни хора.