Помощта за отопление през зимния сезон се увеличава на 523,55 лева

Помощта за отопление през предстоящия зимен сезон (1 ноември 2021 г. – 31 март 2022 г.) ще се увеличи с 27,75 лева и ще стане 523,55 лева. Повишаването с 5,6% е съобразено с поскъпването на електроенергията за регулирания пазар. Това обявиха от Министерството на труда и социалната политика.

Кандидатстването за помощи за отопление започна в началото на юли и ще приключи на 31 октомври. До момента са подадени близо 97 700 заявления за отпускане на този вид подкрепа, което е с близо 20 000 повече от миналата година.

В Дирекция „Социално подпомагане“- Асеновград до момента подадените заявления за помощта от жители на общината са общо 1413.

За страната се предвижда през предстоящия сезон целевата помощ за отопление да бъде предоставена на 265 000 лица и семейства.

От Министерството на труда и социалната политика уточняват, че увеличението на пенсиите от 1 юли и добавката от 50 лева, която получава всеки пенсионер, няма да се отразят на правото на достъп до този вид помощ и няма да доведат до отпадане от подпомагане. Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други обстоятелства.

Срокът за подаване на заявленията е до 31 октомври.