Помощта за отопление се увеличава с 91,75 лв.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков издаде заповед за определяне на месечния размер на помощта за отопление на 93,18 лв., което е с близо 25% повече в сравнение с миналия зимен сезон. Новите текстове регламентират, че базата за определяне на размера на помощта нараства от 385 киловатчаса на 500 кВтч. Причина за увеличението на помощта са и определените от Комисията за енергийно и водно регулиране по-високи цени на електрическата енергия, които влязоха в сила от 1 юли. Предприети са и мерки, за да не се допусне отпадане на хора от енергийно подпомагане поради увеличението на пенсиите от 1 юли. С промените в нормативната уредба беше разширен и обхватът на подпомаганите лица и семейства чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес. През миналия отоплителен сезон с целева помощ за отопление в община Асеновград бяха подпомогнати 2271 хора и домакинства, като тази година се очаква бройката да е по-голяма, съобщи за ТВ САТ КОМ Валерия Георгиева- директор на Дирекция „Социално подпомагане” в града. Кандидатстването за
енергийно подпомагане започна на 1 юли и ще продължи до 31 октомври. До момента в местната социална служба са приети 768 заявления.