електроуреди

Поредна акция за непотребни електроуреди организират от Община Асеновград.

Кампанията на Община Асеновград ще се проведе на 29 април от 08:00 ч. до 14:00 ч. Ще се приемат стари неизползваеми електроуреди. И този път няма да се приемат тонер касети, акумулатори, луминесцентни лампи и батерии, а мястото на провеждане на кампанията отново е паркингът на ДИП „България“ в Асеновград. Припомняме, че на същото място се провеждат и акциите за събиране на стари дрехи.

Организаторите призовават гражданите, техниката, която се носи, да не бъде с нарушена цялост, също и да не се предават само части от нея. Временният пункт ще приема както бяла, така и черна техника. Специализирана фирма е ангажирана с извозването на излезлите от употреба електроуреди. Тя ще ги пренесе на своя площадка и поема ангажимент същите да бъдат рециклирани.

Опасни отпадъци като излезли от употреба батерии например могат да се предадат в специалните контейнери, с вместимост около 80 литра, разположени във фоайето преди „Информационен център“ в сградата на общинската администрация от 08:00 ч. до 17:00 ч.