Поредна промяна на организацията на движение в Асеновград

Във връзка с осъществяването на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Асеновград с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води” от местната власт уведомяват, че от 15.09.2017 г. /петък/ до 30.09.2017 г. /събота/ се забранява движението на всички моторни превозни средства /МПС/ по ул. ”Съединение” в участъка от ул.”Георги Данчов” до ул.”Цар Иван Асен II”(железния мост).
2. Въвежда се двупосочно движение по ул.”Св. Св. Кирил и Методий” за времето на строително-монтажните дейности.
Призовават се всички участници в движението за повишено внимание, стриктно спазване на пътната сигнализация и указанията на изпълнителя, за да не се възпрепятства извършването на ремонтните дейности и да не се създават предпоставки
за пътно-транспортни произшествия.