Поредно обществено обсъждане без интерес от асеновградчани

„Къде е обществеността на Асеновград, къде са гражданите? Защо ги няма майките с деца?“ Тези въпроси зададаха членове на обществения съвет, сформиран да разработи Програма за развитието на здравеопазването в община Асеновград в периода 2014-2020 година. Непрекъснато се отправят обвинения към лекари, към здравното обслужване, а сега, когато имат възможност да изкажат мнение и да направят предложение, за да се подобри здравеопазването, гражданите ги няма- това коментираха още в празната зала 601 на Общината представители на лекарската гилдия в града. Причината е, че нито един гражданин не присъства на обявеното от общинска администрация обществено обсъждане на Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград за периода 2014-2020 г. Каква е причината да няма граждански интерес, никой не успя да каже. Това е второто такова обсъждане на програмата, към първото през септември също нямаше интерес от гражданите на града. Тогава обсъждането беше с начален час 10:00 ч. и гражданите критикуваха администрацията, че е избрала ранен час, в който повечето хора са на работа. Сега е насрочено за 16:30 ч. и пак няма никой, обясниха служители на Общината. Така на присъстващите няколко лекари не остана друго, освен да споделят помежду си наболелите проблеми в бранша, които основно са на национално ниво. Тези от тях, които са на местно ниво, са свързани с подобряване на условията за здравни грижи на хоратата в невностойно положение в Асеновград, разделянето в отделни сгради на болничната от доболничната лекарска помощ. В тази връзка постъпи предложение за преместване на личните лекари в старата сграда на общината, където сега се помещават повечето от офисите на местните политически партии и неправителствени организации. Според вносителя на предложението, сградата е много подходяща за медицински център. Идеята е личните лекари да освободят кабинетите си в болницата, което ще облекчи работата на здравните структури. В момента много от джипитата работят по двама в кабинет, което е в нарушение на закона, коментираха още присъстващите. Отправено беше предложение за възстановяване на инфекциознната болница в Асеновград. Поскано беше община Асеновград да назначи специалист по здравеопазването. Отбелязан беше факта, че в комисията по здравеопазване в общината няма медицинско лице. В тази връзка беше предложено да се наемат специалисти при рашаването на здравните проблеми. „Програмата сигурно сме я написали много хубаво, но проблемите са ни на национално ниво” – с този коментар лекарите закриха общественото обсъждане по пограмата за развитие на здравеопазването в Асеновград за периода 2014-2020 г. Програмата е качена на сайта на общината и всеки, който има желание, може да я прочете и да направи своите предложения, казаха от общинска администрация.