Повече полиция в малките населени места в област Пловдив

По разпореждане на главния секретар на МВР, мобилни екипи от служители в отделите “Криминална полиция” и “Охранителна полиция” ежемесечно посещават селата, в които няма постоянно полицейски инспектори.
Служителите, ангажирани с тази превантивна дейност, носят жилетки с обозначение “Полиция”. Те осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт два пъти седмично в четири населени места на територията на две районни управления извън Пловдив. Целта е хората да имат възможността пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени или подготвяни престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни институции. Графикът за приема на мобилните екипи предварително се оповестява на видно място в съответното село.
В периода ноември 2017 г. до февруари 2018 г. са сформирани общо 16 мобилни екипа, по 4 всеки месец. Посетени са 56 малки и отдалечени населени места в Пловдивска област, за които няма възможност за постоянно полицейско присъствие. Получени са 34 сигнала за извършени престъпления.
Ежемесечните графици за посещения в малките и отдалечени населени места в Пловдивска област ще бъдат публикувани на интернет страницата на ОДМВР – Пловдив.

СПОДЕЛИ