„Правата на децата и отговорно родителство” е темата на днешната национална конференция, която се провежда в Асеновград

Днес в Асеновград стартира VII-ма национална научно-практическа конференция на тема „Правата на децата и отговорно родителство”, организирана от Община Асеновград и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Събитието ще се проведе в комплекс „Сани” и първият лектор ще бъде Румен Стаматов – професор по възрастова и педагогическа психология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Тази година в конференцията за участие са се регистрирали 104 души от цяла България. Конференцията ще открие инж. Мария Вълканова – заместник-кмет по Хуманитарните дейности и председател на МКБППМН.