Пречиствателната станция на Асеновград работи на 100 %, каза кметът Грудев

На 100 % работи пречиствателната станция на Асеновград, каза кметът Христо Грудев, отпадните води, които се пречистват в нея и се заустват в река Чая, отговарят на всички изисквания.

Въпреки, че на фирмата–изпълнител, изградила пречиствателната станция, е било платено, обектът, както стана ясно още в края на миналата година, не беше завършен напълно и се наложи тя да довършва неща, без които станцията не би могла да функционира с пълния си капацитет. Допълнителните дейности по завършването ѝ са следствие на проведени разговори между градската управа и изпълнителя и добронамереност от негова страна, обясни кметът Грудев.

Единственото нещо, което трябва още да се въведе в екплоатация, е т.нар. метан бокс. За целта проектът трябва да получи съгласуване от австрийски специалисти, обясни Грудев. Три пъти обявяват дати, в които ще дойдат, но до момента така и не са дошли, за целта ще предприемем нужните мерки, ще търсим други, които имат капацитета да пуснат съоръжението в експлоатация, т.е. да подпишат, каза градоначалникът.

Пречиствателната станция за отпадни води бе изградена за сумата от около 26 000 000 лева. Новото управление, в края на 2019 г.,  завари подписани Акт 15 и Акт 16 без нито една забележка, но в пречиствателната станция все още продължаваха  дейностите по нормалния ритъм на работа на съоръжението. И въпреки че беше обявена за готова,  станцията все още функционираше на ръчен режим, вместо автоматично, както бе заложено в проекта. Не  беше  въведено в експлоатация и метановото стопанство и когенерацията за създаването на биогаз, който да произвежда електричество и да намали разходите на пречиствателната станция.