Предлагането на социални услуги във всяко населено място ще бъде съобразено с местните специфики

Във всяко населено място в България ще се предлага минимален пакет от социални услуги, които ще бъдат съобразени със спецификата на региона – възраст на населението, икономически възможности, затруднения в самообслужването и отдалеченост на населеното място. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова при откриването на конференция на тема „От живот в институция към живот в общността“, организирана от Агенцията на ЕС за основните права. Анализът на състоянието по места вече е направен, а предоставяните публични услуги ще бъдат разписани в новия Закон за социалните услуги, уточни Димитрова.

Постигнатите резултати от предоставянето на социалните услуги ще бъдат измервани по стандарти и индикатори, които ще бъдат регламентирани в закона. „Всички искаме социална справедливост и резултати за хората, които подкрепяме“, коментира зам.-министърът.

Обучението на персонала в социалните услуги, предимно от резидентен тип, е едно от предизвикателствата, пред които сме изправени, подчерта Росица Димитрова. Според нея в страната все още има места, в които въпреки обученията не се постигат съответните умения на персонала, необходими за реализиране на ежедневната грижа за деца и младежи с увреждания и на възрастните хора в съответните социални услуги. „Обучението трябва да е адекватно и да покрива потребностите на потребителите на съответните социални услуги“, категорична е зам.-министърът.