Предложения за социални иновации приема Агенцията по заетостта

Предложения за развитие, обогатяване, промяна или нововъведение в дейността на Агенцията по заетостта – това могат да представят всички физически и юридически лица, както и самите служители на Агенцията, които искат да се включат в най-новата й инициатива. Ще се събират предложения за социални иновации с цел да се осигури среда за непрекъснат прием на нови идеи или нестандартни решения, които, след преценка на приложимостта им, могат да бъдат реализирани, за да се повиши качеството и ефекта на предоставяните от Агенцията услуги.
Иновациите, изпращани във връзка с тази инициатива, трябва да са в сферата на изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално ориентиране и обучение на възрастни, както и за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа, уточняват от Агенцията по заетостта. На официалната й електронна страница в рубриката „ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНОВАЦИИ” могат да бъдат изпратени конкретните предложения. Дадена е възможност да се попълни „Формуляр за подаване на предложение на иновация”, който обаче не е задължителен и всеки, желаещ да изпрати своята идея, може да я опише в свободен текст, след което да я изпрати по електронна поща на адрес: innovation@az.government.bg.