Предвиждат 8200 работни места в автомобилостроенето

Инвестиционните проекти в сферата на автомобилостроенето са на стойност 300 млн. лв., като ще бъдат създадени над 8 200 нови работни места, заявиха от Министерството на икономиката. Износът на бранша също се увеличава, като за периода януари – април 2018 г. е 512 млн. лв. и съставлява 4% от общия износ на страната. Над 170 фирми оперират в България, произвеждайки компоненти и системи за водещите международни автомобилни марки. Броят на заетите в сектора продължава да нараства, като надхвърля 40 хиляди.Това са хора, които работят не само в този сектор, но и в свързаните към него, темповете на нарастване в автомобилния сектор задминават тези на ИКТ сектора, коментират още от министерството. Прогнозата на автомобилния сектор е, че над 45 хил. нови работни места ще бъдат необходими в следващите години. Автомобилостроенето е един от приоритетните високотехнологични сектори за привличане на чуждестранни инвестиции в България. Водят се преговори за производство на електро камиончета в България, също така се разговаря с няколко компании за асемблиране на електробуси.