Премиерът: От 31 януари и по-големите ученици ще могат да възобновят присъственото обучение

Снимка: Министерски съвет

По време на визита в разложката професионална гимназия по механизация на селското стопанство, заедно с министъра на образоваието и науката Красимир Вълчев, премиерът Бойко Борисов съобщи, че на 31 януари и по-големите ученици ще могат да  се върнат в училище.

Те ще възобновят присъственото обучение по схема, ако продължат добрите резултати в следствие на прилаганите противоепидемични мерки срещу COVID-19 у нас“, каза Бойко Борисов.

От днес, 16 януари, събота, се променят част от противоепидемичните мерки в системите на образованието и здравеопазването.

Със заповед на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов се разрешава присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование:

  • приравнителни изпити при преместване на ученик;
  • изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25 % отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение;
  • изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение;
  • държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика;
  • индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка, при невъзможност за провеждане в електронна среда;
  • индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище;
  • областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.