Преведоха първите 19 млн. лв. на животновъдите за Кампания 2019

ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от близо 19 млн. лева на 4460 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството.

Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно за първия транш по тази схема, е определена със Заповед от 09.10.2019 г. на министъра на земеделието и храните, както следва: за говеда – по 96.и за биволи – по 168. лв. Право на подпомагане по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.