През 2019 г. в Общината са одобрени 16 заявления за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция

През 2019 г. са били разгледани и одобрени общо 16 заявления за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция в община Асеновград. Списъкът с одобрените двойки, както и размерът на определената сума се гласуват от Общинския съвет в града. Помощта, отпусната на всеки от кандидатите, е в размер на 2 000 лева, или общо за миналата година сумата възлиза на 32 000 лева. От приемане на Правилника за финансово подпомагане, касаещ двойките с репродуктивни проблеми в община Асеновград, от септември 2012 г. до края на декември 2019 г. са одобрени за финансиране общо 69 семейства. 1 от тях е кандидатствало 5 календарни години. 5 семейства са се кандидатирали за финансиране 4 пъти. Други 5 са финансирани 3 календарни години. 20 от семействата са кандидатствали и съответно също са били одобрени два пъти. А 38 двойки с репродуктивни проблеми са получили помощта еднократно. За посочения близо 7- годишен период са обработени общо 122 заявления, а отпуснатите финансови средства са в размер на 231 500 лева. До момента в резултат на процедурите в Асеновградско са родени 32 бебета, а през тази година се очаква на бял свят да се появят още 4. Успеваемостта на общинската програма за асистирана репродукция е 52%.