При засилен граждански интерес премина общественото обсъждане на ОУП на Асеновград

При засилен интерес от страна на граждани се проведе обществено обсъждане на проекта за нов Общ устройствен план на Асеновград. Той бе представен от  проектантите му,  заедно с главния архитект на общината. Публичното обсъждане е част от процедурата по приемането му, като след него предстои разглеждане от експертен съвет, изработване на окончателен проект, който ще се разгледа на сесия, и ще се финализира след обявяване в Държавен вестник.

Стъпка към промяна в Общия устройствен план е започната още през 2012 г., обясни главният архитект на града, Петко Прокопиев. След 9-годишна пауза, пристъпваме към началото на края на много важен проект за развитието на Асеновград  – Общ устройствен план, който определя правилата и нормите в дълъг хоризонт – 15 или 20 години, обясни той.

Гл. арх. Петко Прокопиев

Ира Кънева, част от софийския проектантския екип допълни, че е направена актуализация на проекта на плана и в него се предлага разширяване на приетата преди години, с Указ на държавата, строителна граница на града, в земеделски и горски фонд.

Арх. Ира Кънева

Това са проекти и планове, които решават генерално града по отношение на главната улична мрежа, коментира тя. „Това са районни артерии, главни улици и улици до IV клас (събирателни). Всичко останало се решава със следващи фази на проектиране. С този проект решаваме къде трябва да бъдат преместени табелите „вход – изход“ в града, техническата инфраструктура (всички съобщителни и енергийни връзки, водоснабдяването и канализацията).“

Може би най-впечатляващото в този нов проект бе предложението за обходен път, който да изведе тежкотоварния трафик от Пловдив към Смолян извън града, пропускайки го покрай старите и новите гробища, до пътя за Кърджали, след което да премине  през местността Параколово, под Анатемата, където в района на „Св. Трифон“ и Мелницата да се замости, след което да се включи в пътя посока Смолян.

„Ние сме предложили вариант, който не е казано че сега веднага трябва да се изгради. Хоризонтът на плана е 20 напред – 2040 г. На този етап ние сме резервирали този терен за момента, в който се появят инвеститори за тази отсечка. Това е южно от града, минава върху земеделски земи, където все още няма застрояване. Труден е участъкът, но ние сме изчислявали – наклонът е някъде около 5- 5,5%, като най-трудното съоръжение ще е мостът над реката. Не е невъзможно, въпрос на инвестиции. Може да се направи поетапно, като засега може да се направи само трасето до пътя за Кърджали.“, каза още проектантът, арх. Кънева.

„В проекта не сме променяли структурата на града. Това е същинският град с двата квартала – Горни и Долни Воден. Имаме високо строителство, комплексно, което е съществуващо. Всичко около него, въпреки, че са върнати имотите на собствениците, сме го предложили за средноетажно застрояване. Това е въпрос на следваща разработка. Смятаме, че трябва да е до 15 кота корниз, защото блоковете са 6-8 етажа, не е редно там да бъдат нискоетажни. Но който иска по-ниско, може да го построи.“

Зелените площи  в града отговарят на норматива, каза арх. Кънева, защото гората е вътре до самия град. Асеновград е като гр. Велинград, той е в котловина. Планината е близко. Има паркове в южната част на града, Асеновата крепост, където има охранителни зони, които са в горски фонд и не може да се строи и може да бъде паркова среда. Освен това около река Чая се предлагат паркови алеи и паркова среда, която да се облагороди и ползва от населението на трите населени места – Асеновград, Горни и Долни Воден.

По отношение промишлените зони, то те ще се разширяват посока Пловдив, където има много сменени статути на парцели и те вече са урбанизирани площи, в зони със смесено застрояване – в които едновременно се строят и жилищни и производствени сгради, има и в двете индустриални зона в града, посока Горни и Долни Воден и посока Север-Североизток.

Най-различни предложения дадоха по отношение на бъдещия Общ устройствен план, присъстващите граждани. Всички изказвания, предложения и коментари, можете да гледате в репортаж в емисията „Дневник“ от 19,30 и 22,00 ч. довечера по ТВ САТ КОМ, както и в предаване утре от 16,00 ч.